Obchodní podmínky

 

 

OBECNÉ PODMÍNKY

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Záruční lhůty a nároky z vad se řídí zákonem(záruční doba je na nový výrobek 24měsíců). Záruka se nevztahuje na poškození způsobené jakoukoliv živelnou událostí, nesprávným používáním výrobku,mechanickým poškozením nebo používáním výrobku v rozporu s jeho účelem nebo s návodem. Záruka se nevtahuje na vady způsobené běžným opotřebením. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla sjednána nižší cena.  Jde – li o věci použité („bazar“) neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

 

 

REKLAMACE A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Reklamované zboží zasílejte na adresu: Mobilní telefony, J. Skupy 2520/218, 434 01  Most. Spolu s vytknutím vady uveďte kontakt, telefon, e-mail a adresu, kam případně opravený výrobek zaslat zpět. Připojte záruční list (pokud byl obdržen) a nezapomeňte připojit doklad o zakoupení, tj. fakturu, účtenku (postačí kopie).  Pokud bylo součástí balení i příslušenství,které není vadné, nezasílejte jej. Pokud je zboží zasíláno poštou, je vhodné toto zboží pojistit.

  

Vaše dotazy ohledně reklamací směřujte na email: reklamace@dobirkamobil.cz. V případě, že Vám do dvou pracovních dnů nebude odpovězeno, kontaktujte nás, prosím, na naší zákaznické lince.

Dotaz by měl obsahovat:

  • jméno zákazníka
  • typ reklamovaného zboží
  • popis závady
  • datum zaslání, popř. číslo balíku
  • kontakt na Vás (email, příp. telefonní číslo)

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Po odeslání objednávky obdržíte cca do pěti minut na zadanou e-mailovou adresu automatické potvrzení objednávky. Pokud tento e-mailneobdržíte, zkontrolujte, zdali nebyly zadány chybné údaje. (Údaje v registraci můžete měnit po přihlášení kliknutím na Vaše přihlašovací jméno.) V případě, že zadané údaje byly správné, přesto jste objednávku neobdrželi, kontaktujte nás na náš e-mail: info@dobirkamobil.cz nebo v běžných pracovních hodinách na telefonní číslo 776 888 888. Po odeslání zboží z našeho skladu obdržíte další e-mail s upřesněnou dobou dodání.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškerá osobní data, která budou zadána do objednávky,slouží jen pro správné doručení objednaného zboží. Nebude s nimi nakládánojiným způsobem a nebudou poskytnuta třetí osobě.

BAREVNÁ SHODA PRODUKTŮ

Barevné varianty výrobků zobrazených na přiložených obrázcích jsou pouze informativní a nemusí se shodovat se skutečně dodávanými barevnými variantami produktů. Výjimku tvoří výrobky, u kterých je barva specifikována přímo v názvu výrobku a dále pak výrobky, u kterých je požadovaná barva specifikována kupujícím přímo v poznámce objednávky.Dodávané produkty mohou být označeny logem operátora.

 

PŮVOD TELEFONŮ

Jelikož považujeme cenu za jeden z důležitých a rozhodujících faktoru při koupi mobilního telefonu, snažíme se nakupovat zboží tam, kde jdou podmínky nákupu nejvýhodnější, a tedy nakupujeme zboží v rámci celého světa. Předpokládáme, že toto oceníte především Vy, naši zákazníci. 

 

CENY

Uvedené ceny na stránkách jsou koncové, včetně DPH. 

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 

Byla-li koupě zrealizována prostřednictvím komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Pokud však budete vracet zboží,prosíme o vrácení v neporušeném obalu, originálně zabalené, tak jak jste jej převzali, a to zpět na naši adresu. Zboží poškozené či jevící známky používání zakládá právo prodejce požadovat náhradu za uvedení věci do původního stavu.

 

STORNA OBJEDNÁVEK

Vaši objednávku můžete stornovat do dvou hodin od vytvoření objednávky e-mailem s označením v předmětu: „storno objednávky č.XXXXXXXXXX“ na náš e-mail: info@dobirkamobil.cz. Právo na storno Vám vzniká i v případě, že z naší strany nebude dodržen termín dodání.